Послуги приватного кібердетектива

Приватний кібердетектив надає послуги з пошуку, збирання та аналізу інформації, встановлення фактів і соціальних зв’язків між особами, з’ясування різних обставин, розшуку за наявності часткових або застарілих даних про особу.

Головна відмінність кібердетективу від традиційного детективу полягає у тому, що кібердетектив для своєї роботи використовує виключно інформаційні ресурси мережі Інтернет засобами та методами, не забороненими законом. Діяльність кібердетектива не пов’язана з оперативно-розшуковими заходами, що є виключно компетенцією правоохоронних органів.

Послуги приватного кібердетектива влючають, але не обмежуються наступними роботами:

 • збирання та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у цивільному, господарському, адміністративному та кримінальному судочинстві;
 • дослідження кіберзлочинів, допомога правоохоронним органам в розслідуванні кіберзлочинів;
 • вивчення ринку, пошук і збір інформації з відкритих джерел з метою підготовки ділових переговорів замовника, з’ясування фінансової платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових партнерів;
 • виявлення ділових зв’язків особи, у тому числі з конкурентами замовника, в Україні і за кордоном;
 • пошук актуальних контактних даних осіб, місцезнаходження яких невідоме;
 • здійснення заходів з комп’ютерного відтворення втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів замовника;
 • пошук і збір даних, які можуть бути приводом або підставою для звернення замовника до правоохоронних органів або до суду з метою захисту його законних прав та інтересів;
 • виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника, або їх розголошення, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання конфіденційної інформації стосовно фізичних осіб;
 • пошук, виявлення та фіксування фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать замовнику, а також випадків недобросовісної конкуренції;
 • пошук актуальних контактних даних боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних зобов’язань;
 • онлайн-перевірка кандидатів на роботу;
 • забезпечення захисту інформації (конфіденційної, комерційної, промислової, професійної таємниці, приватних даних) замовника.

Приватний кібердетектив не виконує робіт, які можуть призвести до порушення законодавства, а також якщо їх виконання призведе до виникнення конфлікту інтересів приватного кібердетектива.

Приватний кібердетектив у своєї діяльності суворо дотримується вимог конфіденційності щодо отриманої інформації. Інформація з питань, щодо яких здійснювалося приватне дослідження, та відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, а також інша інформація, отримана приватним кібердетективом під час виконання ним своїх професійних обов’язків, становлять професійну таємницю приватного кібердетектива.

Приватний кібердетектив не збирає інформацію про органи державної влади, що становить державну таємницю або інформацію з обмеженим доступом.

Отримати детальну інформацію